‘Meten = Weten’

Wanneer er een verantwoord en smakelijk bereidde maaltijd aangeboden dient te worden, is het van belang dat er structureel aandacht is voor het kennisniveau en het gedrag van medewerkers.

FoodSUPPORT inventariseert aan de hand van compacte en heldere checklists de actuele stand van zaken op afdelingen ten aanzien van voedselveiligheid, kook- en regenereerprocessen, ambiance, voorraadbeheer, duurzaamheid en waste.

Door periodiek te meten ontstaat een helder beeld van de veranderingen en de ontwikkelingen bij medewerkers en de daarmee samenhangende kwaliteit rondom ‘Eten & Drinken’.

Kook- en regenereerprocessen:

- Planning, technisch koken/regenereren, portioneren en serveren

Voedselveiligheid:

- (Persoonlijke) hygiëne, beheersing en kennis HACCP-regelgeving

Ambiance:

- Aandacht, sfeer, houding, communicatie, bejegening en aankleding

Voorraadbeheer:

- Voorraden in koelkasten, diepvriezers, voorraadkasten en bergingen
- Hoe wordt er besteld en worden voorraden eerst ‘slim’ opgemaakt?

Duurzaamheid:

- Inkoop, seizoensproducten, hoeveelheden, afval en energiebronnen

Waste:

- Wat en hoeveel wordt er dagelijks weggegooid en waarom?