Samen koken, samen eten

Onder de naam FoodSUPPORT is een pakket aanvullende diensten ontwikkeld, die invulling geeft aan de vraag vanuit de zorg- en welzijnsmarkt om de dagelijkse werkprocessen rondom ‘Eten & Drinken’ te optimaliseren.

FoodSUPPORT geeft hier invulling aan door het aanbieden van zeer pragmatische en op maat samengestelde workshops op afdelingsniveau, waarbij (zorg-)medewerkers en vrijwilligers op het gebied van voeding (kennis en kunde), voedselveiligheid, duurzaamheid en ambiance een aantal belangrijke en essentiële basisvaardigheden krijgen aangeboden. Voorafgaand aan deze workshops wordt met ‘de Grote KookSHOW’ integraal en op locatieniveau op bewustmakende en interactieve wijze de eerste belangrijke stap gezet en is bedoeld als een gezamenlijk kick-off moment voor de workshops die hierop aansluiten.

'De Grote KookSHOW'

Informatieve en bewustmakende presentatie over voeding in de zorg voor medewerkers, die werkzaam zijn op afdelingen in de zorg- en welzijnsmarkt. Er wordt zelf gekookt of geregenereerd of een combinatie van beiden. Bij deze werkprocessen zijn de zorgmedewerkers zonder twijfel de belangrijke schakel in de dagelijkse maaltijdvoorziening.

Bij deze interactieve presentatie zijn vooral de dagelijkse herkenbare situaties en uitdagingen op de afdelingen rondom voeding de rode draad van het verhaal. Op een verfrissende en soms ook humoristische wijze wordt aandacht besteed aan het belang van een smakelijke en verantwoorde maaltijd in een veilige en prettige omgeving voor de bewoners van de zorginstelling.

De presentatie duurt circa 150 minuten en wordt gepresenteerd door een foodprofessional uit de zorgsector, op ludieke wijze bijgestaan door een als co-host opererende improvisatieacteur.

De Grote KookSHOW is bedoeld als voorbereidend onderdeel van het trainingsprogramma “Samen koken, samen eten’ en dient als kick-off moment voor een aantal op maat in te zetten workshops op afdelingsniveau:
De Grote KookSHOW is ook aan te bevelen voor management, zorgassistenten en vrijwilligers.

snijden-fs
kookshow

Workshop ‘Voeding in de Zorg’

Interactieve en vooral praktisch ingerichte workshop over voeding in de zorg voor medewerkers die werkzaam zijn op afdelingen in de zorg- en welzijnsmarkt. Op deze afdelingen wordt zelf gekookt, worden koelverse maaltijdcomponenten geregenereerd of een combinatie van beiden. Deze medewerkers zijn een belangrijke en onmisbare schakel in het verzorgen van de dagelijkse maaltijdvoorziening.

Gedurende de workshop wordt een warme maaltijd voor de betreffende afdeling voorbereid, gekookt of geregenereerd en vervolgens geserveerd.
In deze workshop van circa 90 minuten worden o.a. de volgende punten behandeld:

  • ‘Wat is gezonde voeding?’
  • Het nut van een Menucyclus
  • Voedselallergie & Diëten
  • Voorraadbeheer & Waste

Deze basis workshop wordt afhankelijk van de bereidingsmethodiek van de afdeling aangevuld met een van de volgende deel-workshops:

  • ‘Koken op Woonvormen’ (60 minuten)
  • ‘Regenereren doe je zo …’ (45 minuten)

Optioneel aan te vullen (compleet te maken) met de volgende workshops:

  • ‘Veilig met Voeding’ (45 minuten)
  • ‘Elke maaltijd een Feest!’ (45 minuten)
voeding

Workshop ‘Koken op Woonvormen’

Deel-workshop aansluitend op de workshop ‘Voeding in de Zorg’ voor afdelingen in de zorg- en welzijnsmarkt, waar maaltijden door de medewerkers zelf worden gekookt en bereid. Op welke manieren kun je ‘koken’? Hoe maak je optimaal gebruik van de beschikbare mogelijkheden en middelen? Hoe wordt bijvoorbeeld suddervlees bereid? Wat vinden onze bewoners lekker?

Workshop ‘Regenereren doe je zo …’

Deel-workshop aansluitend op de workshop ‘Voeding in de Zorg’ voor afdelingen in de zorg- en welzijnsmarkt, waar maaltijden niet door de medewerkers zelf worden gekookt en bereid, maar waar uitsluitend koelverse maaltijdcomponenten worden geregenereerd. Hoe verhitten wij alle ingrediënten op een juiste en veilige manier en hoe zorgen wij ervoor, dat onze bewoners een smakelijke en met zorg gepresenteerde maaltijd krijgen geserveerd?

Workshop ‘Veilig met Voeding’

Deel-workshop aansluitend op de workshop ‘Voeding in de Zorg’ voor afdelingen in de zorg- en welzijnsmarkt. Tijdens deze workshop wordt er aandacht besteed aan het veilig en verantwoord omgaan met voeding. Een goede veiligheid en hygiëne rondom voeding zijn van cruciaal belang gedurende het gehele traject, vanaf het moment van bestellen tot aan het uitserveren van de met zorg bereidde maaltijd aan de bewoners.

Workshop ‘Elke maaltijd een feest!’

Deel-workshop aansluitend op de workshop ‘Voeding in de Zorg’ voor afdelingen in de zorg- en welzijnsmarkt. Samen zorgen we voor de ideale balans tussen een goede maaltijd en de juiste ambiance!

De bovenstaande workshops zijn los te boeken of in combinatie met ‘De Grote KookSHOW’ of de workshop ‘Voeding in de Zorg’.

Iedere (deel-)workshop wordt afgesloten met een ‘multiplechoice toets’ en het uitreiken van de ‘afdelingspluim’. De workshops zijn inclusief les- en informatiemateriaal en exclusief de ingrediënten en/of componenten voor de training en het bereiden van de maaltijden.